Dogs fit and fun

Privacybeleid

Laatste update Juli 18, 2020

Bedankt voor je keuze om deel uit te maken van onze community bij Dogs Fit and Fun (“Bedrijf“, “we“, “ons“, of “onze“). We zijn toegewijd aan het beschermen van jouw persoonlijke informatie en je recht op privacy. Als je vragen of zorgen hebt over deze privacyverklaring, of over onze praktijken met betrekking tot je persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via training@dogsfitandfun.nl.

Wanneer je onze website https://dogsfitandfun.nl (de “Website“) bezoekt, en meer in het algemeen, gebruik maakt van een van onze diensten (de “Diensten“, waaronder de Website), stellen wij het op prijs dat je ons jouw persoonlijke informatie toevertrouwt. Wij nemen je privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen wij je zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot deze informatie. We hopen dat je de tijd neemt om het zorgvuldig door te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan waar je het niet mee eens bent, verzoeken wij je het gebruik van onze diensten onmiddellijk te staken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze Diensten (waaronder, zoals hierboven beschreven, onze Website), evenals op alle gerelateerde diensten, verkoop, marketing of evenementen.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, want het zal je helpen te begrijpen wat we doen met de informatie die we verzamelen.

Inhoudsopgave

1. Wat voor informatie verzamelen we?

Persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen informatie die je aan ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonlijke informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt wanneer je interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer je deelneemt aan activiteiten op de Website of anderszins wanneer je contact met ons opneemt.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen is afhankelijk van de context van jouw interacties met ons en de Website, de keuzes die je maakt en de producten en functies die je gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:

Persoonlijke informatie die door jou wordt verstrekt. Wij verzamelen e-mailadressen; en andere soortgelijke informatie.

Alle persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, moet waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig zijn en je moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie – zoals je Internet Protocol (IP) adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer je onze Website bezoekt.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer je de Website bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet jouw specifieke identiteit (zoals je naam of contactgegevens) maar kan informatie over het apparaat en het gebruik bevatten, zoals je IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over wie en wanneer je onze Website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze Website te waarborgen en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie door middel van cookies en soortgelijke technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer je onze Website bezoekt of gebruikt en die wij in logbestanden vastleggen. Afhankelijk van de manier waarop je met ons communiceert, kunnen deze loggegevens jouw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over je activiteiten op de Website (zoals de datum/tijdstempels die aan je gebruik zijn gekoppeld, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die je onderneemt, zoals welke functies je gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutmeldingen (soms ‘crash dumps’ genoemd) en hardware-instellingen) bevatten.
 • Apparaatgegevens. We verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over jouw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals jouw IP-adres (of proxyserver), de identificatienummers van de apparaattoepassing, de locatie, het browsertype, het hardwaremodel van de internetprovider en/of de mobiele drager, informatie over de configuratie van het besturingssysteem.
 • Locatiegegevens. We verzamelen informatie, zoals informatie over de locatie van je apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen is afhankelijk van het type instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons jouw huidige locatie (op basis van jouw IP-adres) vertellen. Je kunt ervoor kiezen om ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie niet te accepteren of door jouw Locatie-instellingen op je apparaat uit te schakelen. Let wel, als je ervoor kiest om dit niet te accepteren is het mogelijk dat je bepaalde aspecten van de Services niet kunt gebruiken.

Informatie verzameld uit andere bronnen

In het kort: We kunnen beperkte gegevens verzamelen van publieke databases, marketingpartners en andere externe bronnen.

Om ons vermogen om relevante marketing, aanbiedingen en diensten aan jou te leveren te vergroten en onze gegevens bij te werken, kunnen we informatie over jou verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, partnerprogramma’s, gegevensaanbieders en andere derde partijen. Deze informatie omvat postadressen, functietitels, e-mailadressen, telefoonnummers, intentiegegevens (of gegevens over gebruikersgedrag), Internet Protocol (IP)-adressen, sociale-mediaprofielen, sociale-media-URL’s en aangepaste profielen, met het oog op gerichte reclame en promotie voor evenementen.

2. Hoe gebruiken we je gegevens?

In het kort: Wij verwerken je gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met jou, de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of jouw toestemming.

Wij gebruiken persoonlijke informatie die via onze Website wordt verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken jouw persoonlijke informatie voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met je aan te gaan of uit te voeren, met jouw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop wij ons baseren naast elk hieronder genoemd doel.

We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:

 • Om je administratieve informatie toe te sturen. We kunnen je persoonlijke informatie gebruiken om je product-, service- en nieuwe functie-informatie te sturen en/of informatie over wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleid.
 • Om onze diensten te beschermen. We kunnen jouw informatie gebruiken als onderdeel van onze inspanningen om onze Website veilig en beveiligd te houden (bijvoorbeeld voor het bewaken en voorkomen van fraude).
 • Om onze voorwaarden, bepalingen en beleid af te dwingen voor zakelijke doeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten of in verband met ons contract.
 • Om te reageren op wettelijke verzoeken en om schade te voorkomen. Als we een dagvaarding of ander wettelijk verzoek ontvangen, kan het zijn dat we de gegevens die we in ons bezit hebben, moeten inspecteren om te bepalen hoe we moeten reageren.
 • Vervullen en beheren van jouw bestellingen. Wij kunnen je gegevens gebruiken om je bestellingen, betalingen, retouren en uitwisselingen via de Website uit te voeren en te beheren.
 • Prijstrekkingen en prijsvragen beheren. We kunnen jouw gegevens gebruiken om prijstrekkingen en wedstrijden te beheren wanneer je ervoor kiest om deel te nemen aan onze wedstrijden.
 • Om de levering van diensten aan de gebruiker te vergemakkelijken. We kunnen jouw gegevens gebruiken om je de gevraagde dienst te leveren.
 • Om te reageren op vragen van gebruikers / ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen jouw gegevens gebruiken om te reageren op je vragen en om eventuele problemen met het gebruik van onze diensten op te lossen.

3. Wordt je informatie gedeeld met anderen?

In het kort: We delen alleen informatie met jouw toestemming, om te voldoen aan wetten, om je diensten te verlenen, om jouw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.

Wij kunnen je gegevens die wij in ons bezit hebben, verwerken of delen op basis van de volgende wettelijke basis:

 • Toestemming: We kunnen je gegevens verwerken als je ons specifieke toestemming hebt gegeven om je persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken.
 • Legitieme belangen: We kunnen je gegevens verwerken als het redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.
 • Uitvoering van een contract: Wanneer we een contract met je hebben afgesloten, kunnen we jouw persoonlijke gegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
 • Wettelijke verplichtingen: Wij kunnen je gegevens openbaar maken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, bijvoorbeeld als reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (ook als reactie op openbare autoriteiten om te voldoen aan de vereisten van de nationale veiligheid of de wetshandhaving).
 • Vitale belangen: We kunnen je informatie openbaar maken wanneer we denken dat het nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot mogelijke schendingen van ons beleid, verdenkingen van fraude, situaties waarin sprake is van mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak waarbij we betrokken zijn.

Meer in het bijzonder kan het nodig zijn dat we je gegevens verwerken of jouw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Zakelijke overdrachten. We kunnen jouw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Verkopers, consultants en andere derde partijen. Wij kunnen je gegevens delen met externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of agenten die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn: verwerking van betalingen, analyse van gegevens, levering van e-mail, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. Wij kunnen geselecteerde derden toestaan om trackingtechnologie te gebruiken op de Website, die hen in staat stelt om namens ons gegevens te verzamelen over de manier waarop je in de loop van de tijd met onze Website communiceert. Deze informatie kan onder andere worden gebruikt om gegevens te analyseren en te traceren, de populariteit van bepaalde inhoud, pagina’s of functies te bepalen en een beter inzicht te krijgen in de online activiteiten. Tenzij beschreven in deze mededeling, delen, verkopen, verhuren of verhandelen wij jouw informatie niet met derden voor hun promotionele doeleinden. Wij hebben contracten met onze gegevensverwerkers, die zijn ontworpen om jouw persoonlijke informatie te beschermen. Dit betekent dat zij niets met je persoonlijke informatie kunnen doen, tenzij wij hen daartoe opdracht hebben gegeven. Ook zullen zij je persoonlijke informatie niet delen met andere organisaties dan wij. Zij verbinden zich er ook toe om de gegevens die zij namens ons bewaren te beschermen en te bewaren gedurende de periode dat wij de opdracht geven.

4. Met wie wordt je informatie gedeeld?

In het kort: Wij delen alleen informatie met de volgende derde partijen.

Wij delen en onthullen je informatie alleen met de volgende derden. We hebben elke partij gecategoriseerd zodat je het doel van onze gegevensverzameling en -verwerking gemakkelijk kunt begrijpen. Als wij jouw gegevens hebben verwerkt op basis van je toestemming en je wilt jouw toestemming intrekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de onderstaande paragraaf “Hoe kun je ons over dit bericht bereiken?

 • Web- en Mobiele Analyse
  Google Analytics
 • Hosting van de website
  WordPress.com

5. Gebruiken we cookies en andere traceertechnieken?

In het kort: We kunnen cookies en andere traceertechnologieën gebruiken om je gegevens te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en soortgelijke traceertechnologieën (zoals web beacons en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe je bepaalde cookies kunt weigeren, vind je in onze Cookie Notice.

6. Gebruiken we Google Maps?

In het kort: Ja, we gebruiken Google Maps met het oog op een betere service.

Deze Website maakt gebruik van Google Maps API’s, waarop de Servicevoorwaarden van Google van toepassing zijn. Je kunt de Servicevoorwaarden voor Google Maps API’s hier vinden. Voor meer informatie over het Privacybeleid van Google kun je deze link raadplegen.

7. Wordt jouw informatie internationaal overgedragen?

In het kort: Wij kunnen jouw informatie overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan jouw eigen land.

Onze servers bevinden zich in Nederland en de Verenigde Staten. Als je onze Website bezoekt van buiten Nederland en de Verenigde Staten, wees er dan van bewust dat je informatie kan worden overgedragen aan, opgeslagen en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door die derde partijen waarmee wij jouw persoonlijke informatie kunnen delen (zie “Wordt je informatie gedeeld met anderen?” hierboven), in en andere landen.

Als je een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, dan is het mogelijk dat deze landen niet noodzakelijkerwijs dezelfde wetten op het gebied van gegevensbescherming of andere soortgelijke wetten hebben als die in jouw land. Wij zullen echter alle noodzakelijke maatregelen nemen om je persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

Standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie:

Wij hebben maatregelen genomen om jouw persoonlijke informatie te beschermen, onder andere door gebruik te maken van de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepsmaatschappijen en tussen ons en onze externe leveranciers. Deze clausules verplichten alle ontvangers om alle persoonlijke informatie die zij verwerken afkomstig van de EER te beschermen in overeenstemming met de Europese wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Onze standaard contractuele bepalingen kunnen op verzoek worden verstrekt. Wij hebben soortgelijke passende waarborgen geïmplementeerd bij onze externe dienstverleners en partners en verdere details kunnen op verzoek worden verstrekt.

8. Hoe lang bewaren we je informatie?

In het kort: Wij bewaren je gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Wij bewaren je persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze mededeling vereist dat wij jouw persoonlijke gegevens langer dan 1 jaar bewaren.

Wanneer wij geen lopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om jouw persoonlijke informatie te verwerken, zullen wij deze informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je persoonlijke informatie is opgeslagen in back-up archieven), dan zullen wij je persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

9. Hoe houden we je informatie veilig?

In het kort: Wij streven ernaar je persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze beveiligingen en inspanningen om jouw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische overdracht via het internet of informatieopslagtechnologie worden gegarandeerd dat deze 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan, en jouw informatie op onjuiste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om jouw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Website op eigen risico. Je dient de Website alleen te bezoeken binnen een beveiligde omgeving.

10. Verzamelen we informatie van minderjarigen?

In het kort: We verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen aan kinderen onder de 18 jaar.

We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen aan kinderen onder de 18 jaar. Door de Website te gebruiken, verklaar jij dat je ten minste 18 jaar oud bent of dat je de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en dat je instemt met het gebruik van de Website door een dergelijke minderjarige. Als we vernemen dat er persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als je op de hoogte bent van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via training@dogsfitandfun.nl.

11. Wat zijn je privacyrechten?

In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte, heb je rechten die je meer toegang geven tot en controle over jouw persoonlijke gegevens. Je kunt jouw account altijd herzien, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de Europese Economische Ruimte) heb je bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen en een kopie van jouw persoonlijke informatie te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van jouw persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, om de overdraagbaarheid van gegevens te beperken. In bepaalde omstandigheden kun je ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Om een dergelijk verzoek te doen, kun je de onderstaande contactgegevens gebruiken. Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien wij op jouw toestemming vertrouwen om je persoonlijke gegevens te verwerken, heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van jouw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op basis van rechtmatige verwerkingsgronden anders dan toestemming.

Indien je woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte en je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij jouw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming. Je vindt hun contactgegevens hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Indien je in Zwitserland woont, vind je de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Als je dat wilt, kunt je jouw browser zo instellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies worden geweigerd. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Website. Als jij je wilt afmelden voor op interesse gebaseerde reclame door adverteerders op onze Website, gaat je naar http://www.aboutads.info/choices/.

12. Bedieningselementen voor Do-Not-Track functies

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”) functie of instelling die je kunt activeren om jouw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over je online browseactiviteiten te laten bewaken en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologienorm voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat je keuze om niet online te worden gevolgd automatisch communiceert. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we je hierover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

13. Hebben bewoners van Californië specifieke privacyrechten?

In het kort: Ja, als je een inwoner van Californië bent, krijg je specifieke rechten met betrekking tot de toegang tot jouw persoonlijke gegevens.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de “Shine The Light” wet, staat onze gebruikers die inwoners zijn van Californië toe om één keer per jaar en gratis informatie aan te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die we aan derden hebben verstrekt voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derde partijen waarmee we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het direct voorafgaande kalenderjaar. Als je een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, kun je jouw schriftelijk bij ons indienen met behulp van de onderstaande contactgegevens.

Als je jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerde account hebt bij de Website, heb je het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die je publiekelijk op de Website plaatst. Om te verzoeken om verwijdering van dergelijke gegevens, neem dan contact met ons op met behulp van de contactgegevens die hieronder worden verstrekt, en vermeld het e-mailadres dat is gekoppeld aan jouw account en een verklaring dat je in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Website, maar wees je ervan bewust dat de gegevens niet volledig of volledig kunnen worden verwijderd uit al onze systemen (bijv. back-ups, enz.).

14. Maken we een update van dit bericht?

In het kort: Ja, we zullen dit bericht updaten als dat nodig is om in overeenstemming te blijven met de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal worden aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we je hiervan op de hoogte brengen door een duidelijk zichtbare kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door jou rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we jouw informatie beschermen.

15. Hoe kun je contact met ons opnemen over dit bericht?

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze mededeling, kun je ons een e-mail sturen op training@dogsfitandfun.nl of per post naar:

Dogs Fit and Fun
Steenovenweg 1a
5091 JS Oost-, West- en Middelbeers

16. Hoe kun je de gegevens die wij van je verzamelen, bekijken, bijwerken of verwijderen?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van jouw land kun je het recht hebben om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij van je verzamelen, deze informatie te wijzigen of in bepaalde omstandigheden te verwijderen. Om jouw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, stuur je een verzoek via https://dogsfitandfun.nl/contact. Wij zullen binnen 30 dagen op je verzoek reageren.